O firmie

Nasza firma SEMIX została założona w 1995 roku. Weszliśmy na rynek jako
producent mieszanek, nadzień i preparatów dla piekarzy i cukierników. od
1997 roku poza produkcją piekarniczą i cukierniczą wprowadziliśmy także
pełnoziarniste produkty zbożowe przeznaczone dla klientów końcowych.

 

Dysponujemy własnym działem rozwoju, w którym pracują specjaliści branży
spożywczej – dla każdej docelowej gałęzi rynku. Wszystkie przepisy i procesy
produkcyjne spółki są dziełem naszych własnych pracowników. ich praca wymaga
ponadprzeciętnej kreatywności, pomysłowości, wytrwałości, ogólnej
i specjalistycznej wiedzy z branży spożywczej, nieustannego dokształcania
się, zaangażowania w pracę zespołową oraz wsparcia kierownictwa firmy.

 

SEMIX działa na rynkach, europejskim i światowym już od ponad 20 lat.
Mamy oddziały W Polsce, Czechach, Węgrzech i na Słowacji. Eksportujemy
do 40 krajów świata.

Ogólną zasadą w naszej fi rmie jest dążenie do zachowania wszystkich substancji
odżywczych i mineralnych w procesie przetwarzania ziaren. jesteśmy
proaktywnym producentem, oferujemy artykuły spożywcze wyprodukowane
dzięki innowacyjnym pomysłom, zgodnie ze współczesnymi trendami i w ten
sposób potrafi my spełnić wysokie wymagania klientów na całym świecie dotyczące
specjalnych produktów. Nasze wyroby można nabyć w supermarketach
japońskich, koreańskich, izraelskich i europejskich.