Odpowiedzialność ekologiczna

Przywracamy naturę

Kozmicke praci louky z dronuPodejmujemy długofalowe działania w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Posiadamy
około 60 hektarów gruntów i dbamy o łącznie siedem miejsc o walorach przyrodniczych na terenie
Śląska. W biotopach przywracamy podstawowe funkcje obszaru przyrodniczego, wspieramy zagrożone
i chronione gatunki organizmów – ptaków, płazów, bezkręgowców i ryb. Chronimy przyrodę aktywnie,
staramy się o to, aby zachować ją zdrową – teraz i dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, że naszą fi lozofi ą
prowadzenia działalności gospodarczej inspirujemy inne podmioty i osoby.

konie w Kozmicach  

NIE WYKORZYSTUJEMY TŁUSZCZU PALMOWEGO

Wiosną 2016 roku przestaliśmy w naszych produktach zbożowych stosować tłuszcz palmowy, dlatego
że jesteśmy fi rmą odpowiedzialną nie tylko wobec klientów, ale także wobec środowiska. jako jeden
z pierwszych producentów spożywczych zostaliśmy członkiem oraz generalnym partnerem koalicji
przeciwko olejowi Palmowemu. Mimo iż olej palmowy kupowaliśmy z tradycyjnych plantacji w ramach
programu rSPo, postanowiliśmy zastąpić go olejem kokosowym i oliwą, ostatnio stosujemy także olej
słonecznikowy. Słonecznik jest rośliną europejską, jest więc bardziej naturalną alternatywą zwykle
stosowaną w przemyśle spożywczym.
Więcej informacji dla zainteresowanych na www.semixpolska.pl.